Benestar Social i ciutadania

Benestar Social i ciutadania

Seminari Interxarxes "Com abordem els maltractaments infantils" Biblioteca pública Juan Marsé. 28 de maig de 2010 de 9:30 a 14:5

 

 SEMINARI INTERXARXES:

" Com abordem els maltractaments infantils"

Biblioteca Pública El Carmel-Juan Marsé

28 de maig de 2010, 9:30 - 14:15 h.

 

Ponents convidats:

Miquel Bassols i Carme Montserrat

 

 Atencio:

Cal la inscripció obligatòria: e-mail: emartinezg@bcn.cat

 

Sessió formativa del Projecte XAFIR.

Sessió formativa del Projecte  XAFIR.Intervenir amb la complexitat: Anàlisi d’un cas. 9:00 h.  Recepció. 9:15 h. Presentació de la sessió. Josep Maria Pellicero, Director Territorial de Serveis Socials de Ciutat Vella. 9:30 h. Presentació del cas A càrrec  de:  Sara Franco, Treballadora social CSS de Raval Nord. Roser Caba, Treballadora social CSMA Ciutat Vella.

II Jornades sobre formacio integral en salut: la complexitat biopsicosocial

II Jornades sobre

FORMACIÓ INTEGRAL EN SALUT: LA COMPLEXA RELACIÓ BIOPSICOSOCIAL

Barcelona, 12 i 13 de febrer de 2010

DATES IMPORTANTS A RECORDAR:

- 15 de gener data límit per la inscripció amb quota reduïda.

- 18 de gener termini per la presentació de pòsters.

 

Per a més informació:

SECRETARIA TÈCNICA

Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM)

CERCLE OBERT 2010: ESPAI DE FORMACIÓ I DEBAT SOBRE RECERCA

CERCLE OBERT 2010: ESPAI DE FORMACIÓ I DEBAT SOBRE RECERCA

 

Sessió DIJOUS 28 de gener de 2010 – 12h

 

Infants i adolescents: Els nous escenaris del malestar

Ponent: JOSÉ RAMÓN UBIETO

Lloc de realització: seu del CIIMU al campus de la Vall d’Hebron de la UB: Pg. de la Vall d’Hebron 171 – campus Mundet – edifici del teatre

Pàgines