Educació

Sessió formativa del Projecte XAFIR.

Sessió formativa del Projecte  XAFIR.Intervenir amb la complexitat: Anàlisi d’un cas. 9:00 h.  Recepció. 9:15 h. Presentació de la sessió. Josep Maria Pellicero, Director Territorial de Serveis Socials de Ciutat Vella. 9:30 h. Presentació del cas A càrrec  de:  Sara Franco, Treballadora social CSS de Raval Nord. Roser Caba, Treballadora social CSMA Ciutat Vella.

CERCLE OBERT 2010: ESPAI DE FORMACIÓ I DEBAT SOBRE RECERCA

CERCLE OBERT 2010: ESPAI DE FORMACIÓ I DEBAT SOBRE RECERCA

 

Sessió DIJOUS 28 de gener de 2010 – 12h

 

Infants i adolescents: Els nous escenaris del malestar

Ponent: JOSÉ RAMÓN UBIETO

Lloc de realització: seu del CIIMU al campus de la Vall d’Hebron de la UB: Pg. de la Vall d’Hebron 171 – campus Mundet – edifici del teatre

TALLER DE TEATRE COM A RECURS D´INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA

 

Us enviem informació dels propers cursos de FORMACIÓ ESPECIALITZADA organitzats per a l’Associació sociocultural La Formiga

 

 

 

Taller  "TEATRE COM A RECURS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA"

Del 25 al 29 de gener

    Dilluns,dimarts,dimecres,dijous i divendres de 17 a 21h

Total: 20h

Preu: €130,00

Adreçat a:

V Sessió de Formació-Informació del Projecte XAFIR.

El dia 7 d'octubre del 2009 es va dur a terme una sessió de Formació-Informació organitzada per XAFIR:

"La promoció dels bons tractes als infants de 0 a 6 anys" a càrrec de Joana Alegret, psiquiatra.

"Les necessitats dels infants els primers anys de vida" a càrrec d'Imma Homar, directora de l'Escola Bressol Canigó; Rita Camps, psicopedagoga i educadora de l'Espai Familiar de Ciutat Vella i Dolors Riera, pediatra de l'Àrea Bàsica de Salut de Raval Nord.

Hi va haver-hi una participació d'uns 60 professionals pertanyents a Entitats i Serveis membres de la Xarxa.

Publicació del llibre del “Model de prevenció i detecció de situacions de risc social a la Infància i l’adolescència des dels se

Presentació del llibre: 

Model de prevenció i detecció de situacions de risc social a la Infància i l’adolescència des dels serveis socials bàsics".

 

El Govern aprova el Decret que regula les ludoteques de Catalunya

Dimarts, 9 de juny de 2009 

El Govern aprova el Decret que regula les ludoteques de Catalunya

 La norma, que defineix legalment què és una ludoteca, cobreix un buit legal en aquest àmbit El Decret pretén garantir un servei de qualitat a les persones usuàries L'equip de professionals del centre ha d'estar format per un mínim de dues persones i la superfície mínima d'espai útil per al joc ha de ser de 50m2

Pàgines