Salut mental

Sessió Formativa XAFIR / Circuit Maltractament NOVA LLEI 14/2010 DELS DRETS I OPORTUNITATS DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (LDOIA)

PRESENTACIÓ LLEI 14/2010 DELS DRETS I OPORTUNITATS DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (LDOIA).
 SESSIÓ DE FORMACIÓ CONJUNTA PROJECTE XAFIR/CIRCUIT DE MALTRACTAMENT INFANTIL
CIUTAT VELLA.

 

 

 

Programa

 

8: 45 h    Acollida i lliurament de documentació

9:00  h   Presentació de la sessió. Josep Maria Pellicero Director Territorial Serveis   Socials Ciutat Vella. Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

 

PATOLOGIA MENTAL I TREBALL EN XARXA

Fòrum que pretén abordar des del treball en xarxa, i amb la resta de professionals que intervenen, casos amb patologia mental; com tenir criteris clars i útils per fer una primera avaluació compartida suficient per comprendre algunes qüestions bàsiques per a aquesta feina; què esperar, com intervenir i a qui implicar necessariament en l’elaboració d’un pla de treball conjunt, etc.  

 

http://www.interxarxes.net/?id=42

XXIII Congreso Nacional: “La Psicoterapia: Mas allá del síntoma”

 XXIII Congreso Nacional: “La Psicoterapia: Mas allá del síntoma”, organitzat per SEPYPNA (Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del niño y el Adolescente), que tindrà lloc el 22 i 23 d’octubre de 2010 al CosmoCaixa.

 

Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM)

Enric Granados 116 2n 1a - 08008 Barcelona

Tel.: 93 238 62 47 - Fax: 93 218 36 65

Sessió formativa del Projecte XAFIR.

Sessió formativa del Projecte  XAFIR.Intervenir amb la complexitat: Anàlisi d’un cas. 9:00 h.  Recepció. 9:15 h. Presentació de la sessió. Josep Maria Pellicero, Director Territorial de Serveis Socials de Ciutat Vella. 9:30 h. Presentació del cas A càrrec  de:  Sara Franco, Treballadora social CSS de Raval Nord. Roser Caba, Treballadora social CSMA Ciutat Vella.

CIRCUIT TERRITORIAL DE COORDINACIÓ CONTRA EL MALTRACTAMENT INFANTIL A CIUTAT VELLA

El dia 10 de febrer del 2009 es celebrarà la constitució del circuit territorial de coordinació contra el maltractament infantil a Ciutat Vella. Tindra lloc a la sala Espai 4 del Palau de la Virreina, La Rambla 99 4a planta.

Ordre del dia:

- Presentació del circuit contra el maltractament infantil a Barcelona

- Presentació dels recursos territorials i serveis implicats

- Presentació d'experiència territorial

- Presentació formularis dels professionals i recursos

- Torn obert de paraules

Jornada de treball: Xarxa d'atenció a la petita infància de Sant Andreu

El proper divendres, 23 de gener de 2009, a l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra (C/ Segre 24-32 de Barcelona) tindrà lloc la Jornada de treball: Compartim la criança i educació de la petita infància, des de la corresponsabilitat". Amb aquesta Jornada es vol formalitzar la XARXA de la petita infància de Sant Andreu, una xarxa que afavoreixi el treball compartit entre tots els serveis i entitats ciutadanes que treballen amb la petita infància i les famílies del districte.

Pàgines