Entitat

Associació per a l’Estudi i Promoció del Benestar Social (PROBENS)

Entitat sense ànim de lucre, d’àmbit estatal, amb la finalitat de facilitar la inserció social i laboral dels col.lectius amb majors dificultats per accedir als recursos normalitzats en igualtat de condicions.

Ens adrecem prioritàriament a persones immigrants, i fem especial atenció a dones i joves.

Els nostres projectes pretenen ser integrals, de manera que puguin donar resposta a les necessitats reals de les persones que atenem, i que les facin ser autònomes en el seu procés d’inserció.

Biblioteca Sant Pau Santa Creu

La sala infantil i juvenil de la biblioteca està oberta a tothom però, especialment, als infants i joves fins a 14 anys. És un espai pensat per passar-hi una estona agradable llegint tranquil·lament o fent els deures, quedar amb els amics o assistir a alguna de les activitats, com l'hora del conte, el club de lectura juvenil o fer algun dels tallers que s'organitzen. Hi ha llibres de lectura i de molts temes, i també CD, DVD, CD-ROM, revistes i còmics.