ABS Raval Sud

Prevenció , promoció i cura de la salut de la població de l´ABS.

Detecció, prevenció, atenció i seguiment de la població que presenta problemas sanitaris i socials derivats del seu estat de salut dins del territori de l'ABS.

Serveis:

Metges de Familia i comunitària: població major de 15 anys 

Pediatria: població de 0 a 14 anys

Odontologia: per a tota la població

Treball social: per a tota la població

Referent de l'entitat: 
Jaume Morató i Griera
Càrrec del referent de l'entitat: 
Director Mèdic
Adreça: 
Avgda. Drassanes 19-21 08001 Barcelona
Telèfon: 
933 293 912
Fax: 
933 293 050
Horari d'atenció: 
De dilluns a divendres de 8h a 20h. i dissabte de 8h a 17h
Barreres arquitectòniques: 
No