Associació per a l’Estudi i Promoció del Benestar Social (PROBENS)

Entitat sense ànim de lucre, d’àmbit estatal, amb la finalitat de facilitar la inserció social i laboral dels col.lectius amb majors dificultats per accedir als recursos normalitzats en igualtat de condicions.

Ens adrecem prioritàriament a persones immigrants, i fem especial atenció a dones i joves.

Els nostres projectes pretenen ser integrals, de manera que puguin donar resposta a les necessitats reals de les persones que atenem, i que les facin ser autònomes en el seu procés d’inserció.

Les accions que desenvolupem són: assessorament jurídic, formatiu, laboral, d’accés a l’habitatge, formació bàsica y ocupacional, itineraris individualitzats d’inserció, formació per a professionals i voluntaris, gestió de pisos per a joves ex-tutelats, seguiment de famílies en risc d’exclusió, etc.

Entitats o Serveis: 
Adreça: 
Sant Rafael, 10, local esq. 08001 Barcelona
Telèfon: 
934 414 105
Fax: 
933 248 128
Geolocalització: