AJUTS DE MENJADOR PER AL CURS 2014-2015

1. QUANTIA DELS AJUTS I CRITERIS  D’ADJUDICACIÓ

Ajut Ordinari: 3 €/dia

S’adjudicarà aquest ajut a totes les sol·licituds que compleixin els requisits que estableixi la convocatòria. Per al 2014-2015 el llindar de renda anual (2013) en relació amb el nombre de membres de la unitat familiar serà similar al anterior.

Ajut Extraordinari : 6€/dia

S’adjudicarà aquest ajut a totes les sol·licituds que tinguin màxima puntuació general en funció de la renda (any 2013) i 4 o més punts complementaris

Punts complementaris:

--Per situació de necessitat social greu: 4 punts

--Per la condició família nombrosa de 3 o 4 fills : 1 punt.

--Per la condició de família nombrosa de 5 o més fills : 2 punts.

--Per la condició de família monoparental: 1 punt.

--Per tenir un o més infants en acolliment: 1 punt.

--Per la situació de discapacitat d'un o més membres de la unitat familiar

(alumne, pare, mare, tutor, tutora o germans): 1 punt.

Ajut complementari: màxim 5 €/dia

Per minoració del cost de monitoratge als centres públics d’educació especial o en unitats de suport a l’educació especial.

 

 

2. CALENDARI

La previsió de calendari de la convocatòria és la següent:

Publicació Convocatòria DOGC :                             finals de maig

Termini presentació sol·licituds 1r període:              del 10 al 20 de juny

Termini centres per enviar documentació CEB:       fins al 4 de juliol

Termini presentació sol·licituds 2n període:             del 8 al 19 de setembre

Termini centres per enviar documentació CEB:       fins al 26 de setembre

Primera llista d’admesos:                                          previst per primera quinzena de setembre

Segona llista d’admesos:                                          previst per primera quinzena d’octubre

Resolució definitiva adjudicació :                              previst per a finals d’octubre

 

Comentaris

CAL RECORDAR A TOTES LES FAMÍLIES amb necessitats QUE FACIN LA PETICIÓ  DE BEQUES MENJADOR A LES ESCOLES.

Pàgines

+ Notícies