Campanya d'activitats d'estiu 2008

ATENCIÓ: Vegeu el periòde d'inscripció A Barcelona hi ha un ampli ventall d'organitzacions de l'àmbit del lleure, de l'esport o de la cultura que dissenyen, gestionen i produeixen activitats d'educació en el lleure durant el període de vacances d'estiu, a través de la promoció esportiva, de l'activitat lúdica i sociocultural i de l'aprenentatge en un marc d'acció planificat i participatiu.La pràctica totalitat d'aquestes organitzacions treballen al llarg de l'any amb els infants i adolescents, i específicament urant el període estiuenc de vacances escolars, amb l'objectiu de fer gaudir als infants i adolescents d'un temps de leure amb propostes atractives i de qualitat.A aquests efectes, és voluntat de l'Ajuntament de Barcelona promoure la redacció d'un Protocol de la Campanya d'activitats de vacances d'estiu per a infants i adolescents (d'ara en endavant, la Campanya), al qual s'hi podran adherir, anualment, les organitzacions -entitats, associacions, federacions, empreses de lleure o socials, AMPAs; etcètera...- (d'ara en endavant entitats organitzadores) que ho desitgin i que organitzen i ofereixen aquestes activitats.L'adhesió al Protocol, no comportarà, per ella mateixa, cap més obligació que la de participar en aquesta campanya organitzada per l'Ajuntament de Barcelona, sotmesa al compliment dels requeriments que s'hi estableixen, revisats i publicitats anualment, i que acompanyen a aquest document, reconduït pel desplegament a les pautes formals establertes.

+ Notícies