Congrés Català de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència “Els temps de la infància i l’adolescència: Malestars i psicopato

htpp://www.ccsmia.org/inscripcions

Els dies 10 i 11 de novembre del 2011 celebrarem la quarta edició del Congrés Català de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència “Els temps de la infància i l’adolescència: Malestars i psicopatologia- Detecció, prevenció i acció interdisciplinar”, centrada en l’ inquietud expressada per molts professionals, d’analitzar la deriva de la clínica psicopatològica, condicionada per enfocaments reduccionistes. Moguts pel desig de reflexionar, des d’una perspectiva interdisciplinar, sobre les incerteses del camp de la salut mental dels infants i adolescents i els avatars d’aquells que queden perduts en els circuits, tractarem alhora sobre tot allò que es relaciona amb la formació, la recerca, i el què s’entén per treball interdisciplinar i en xarxa.

El congrés acull per primera vegada, i  a través de ponències complementàries “Salut mental: De Catalunya a Europa”,  el primer acostament cap a Europa dels interessos catalans en l’estudi de la salut mental per a l’ infància i l’adolescència, organitzat per Parc de Salut com a soci del NeuroRescue.

Conferencia inaugural a càrrec del Dr. Javier Peteiro: "Ciencia y contingencia"

+ Notícies