Els centres educatius informen de la seva oferta docent i de normativa vigent

Com és habitual en aquestes dates, els centres educatius de la ciutat ofereixen dies de portes obertes per informar les mares i els pares de tots els aspectes relacionats amb el funcionament dels centres i també de la normativa que regula el procés de preinscripció.Aquests dies de portes obertes combinen la visita lliure o guiada al centre amb una sessió informativa. En aquest sentit, els centres informen sobre la normativa vigent, que inclou els criteris d'admissió, i sobre el calendari i els procediments que se segueixen en la matriculació de l'alumnat.A més, expliquen la seva oferta de places dels ensenyaments sufragats amb diners públics, el seu projecte educatiu, les activitats extraescolars i els serveis escolars que ofereixen, entre altres aspectes.

+ Notícies