Fora Muralles

Les escoles, instituts i biblioteques de Ciutat Vella han creat un bloc per tal de fer partíceps als seus alumnes en la construcció d'un diccionari virtual.Cada escola, institut o biblioteca té assignades unes lletres de l'abecedari per a desenvolupar el diccionari. Els alumnes han d'escollir paraules i descriure-les a la seva manera. En aquest projecte, no només és tracta d'escriure un nou diccionari, sinó que el que es preten és que els alumnes acabin escollint i treballant paraules concretes que els ajudin a "trencar murs". I us preguntareu? Quins murs? …… Hi ha molts murs que impedeixen que tothom tingui les mateixes oportunitats, pot ser el mur de la pobresa o de la indiferència, el de la tristesa, el de les coses mal fetes…. les paraules han de ser aquelles que ajudin a trencar aquests murs i fer que la vida sigui una mica millor.Trobareu aquest projecte comunitari a la següent adreça: http://xer.cat/foramuralles/

+ Notícies