II Jornada sobre la Conciliació de la vida familiar i laboral en temps de crisis

El dia 19 d'abril es farà una jornada sobre la Conciliació de la vida familiar i laboral en temps de crisis organitzada per la Fundació quatre vents i Sant Pere Claver Institut Docent

+ Notícies