Sessió Informativa: Cossos de seguretat a Ciutat Vella

12 h  Presentació de la sessió:

Alícia Marzo, directora dels serveis socials bàsics de Raval Nord.      

Participen:

Ivan Rodríguez : cap del grup de policia comunitària de l'ABP Ciutat Vella.

Oscar Coma: agent de la oficina de relacions amb la Comunitat de l'ABP Ciutat Vella.

Raquel Molina: agent de la oficina de relacions amb la comunitat de l'ABP Ciutat Vella.

Carlos Alcaraz:  cap del grup de policia de proximitat de la UT1. Guardia Urbana de Barcelona.

14 h Cloenda

Coordina i modera la Sessió:

Núria Amadó, pedagoga de l’equip d’atenció a la infància i adolescència del Raval Sud.

Data: 13 de març de 2013          Hora: de 12 h a 14 h.

Lloc:  Centre Cívic Drassanes.     c/ Nou de Rambla  43.

Inscripcions: enviar nom, cognoms i Servei/Entitat a msanuy@bcn.cat o tpasto@bcn.cat
Si ens voleu avançar preguntes respecte al tema els hi farem arribar als ponents amb anterioritat

+ Notícies