Subvencions Esport escolar / sol·licituds 8 al 26 de setembre

Ens adrecem a vosaltres per informar-vos d’un nou sistema d’ajuts a famílies per al foment de la pràctica esportiva fora d’horari escolar d’infants i adolescents entre 6 i 17 anys, que l’Institut Barcelona Esports posa en marxa de cara a aquest curs 2014-15.

La finalitat d'aquestes subvencions es afavorir la practica de l'activitat esportiva dels joves integrants d'unitats familiars amb rendes baixes, de tal forma que la situació econòmica de la família no comporti un impediment o una càrrega econòmica excessiva que pugui impedir la practica esportiva d'aquests menors i joves.

El termini de presentació de sol·licituds és del 8 al 26 de setembre. Caldrà adreçar-se amb tota la documentació requerida i els fulls de la sol·licitud a les Oficines d’Atenció al Ciutadà.

Amb l’objectiu que disposeu de la màxima informació possible sobre el procés, us fem arribar els documents que detallem a continuació:

- Bases de les Subvencions a infants i adolescents per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar, publicades al BOPB (1-8-2014)

- Formulari de sol·licitud de subvenció a infants i adolescents per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar .

La oferta d’activitats esportives es pot consultar a: http://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/

+ Notícies