El Projecte XAFIR: Xarxa d’Atenció a Infants i Famílies del Raval es posa en marxa l’any 2007,  fruit d’un treball col·lectiu de professionals de Serveis Públics i Privats que treballen amb infància i família al barri del Raval i amb el suport del Districte de Ciutat Vella.

Amb aquest Projecte de Xarxa es pretén millorar la qualitat de vida en els diferents àmbits (socials, educatius, sanitaris, de lleure…) dels infants i famílies del Raval, millorant la coordinació, cooperació i comunicació entre els professionals de la zona.

El projecte té una voluntat de detecció, atenció i prevenció i promou la col·laboració, complementació, el consens i la responsabilitat entre els diferents agents.

Actualment formen part del projecte XAFIR 25 membres entre Serveis Públics i Entitats Privades.