Donar resposta global a les situacions familiars del territori corresponsabilitzant a tota la Xarxa en el diagnòstic, l’avaluació, el tractament i en la millora de les intervencions.

  • Millorar la coordinació entre els serveis en el treball amb famílies i infants, amb la finalitat de consensuar criteris d’anàlisis, d’actuació i avaluació.
  • A partir d’una metodologia comú fer plans d’intervenció conjunts, amb l’acord de tots els serveis i entitats de la xarxa que intervinguin amb les famílies i els infants.
  • Unificar protocols

Augmentar el coneixement de la realitat de la infància i família, i generar respostes, estratègies i recursos a les noves realitats.

  • Crear un Observatori permanent de la situació de la infància i famílies al territori, per mantenir un coneixement actualitzat de les realitats socioculturals existents i emergents.
  • Identificar i formular propostes relatives a la creació de nous recursos, per a poder donar resposta a les noves necessitats.
  • Donar a conèixer a l’àmbit institucional les noves necessitats detectades i generar propostes de millora.

Facilitar la cooperació entre serveis i entitats

  • Formació adreçada als professionals sobre el treball en xarxa. Organitzant cursos de formació compartida, amb l’objectiu d’unificar un coneixement i llenguatge compartit.
  • Seminari periòdic del coneixement i actualització dels serveis.
  • Crear i mantenir la Web de la Xarxa, com a punt de trobada i intercanvi de la informació generada per la pròpia xarxa.