És un procés a través del qual serveis públics i entitats privades col·laborem per assolir objectius comuns.

Compartim procediments, estratègies, experiències i recursos, front a les necessitats que se’ns presenten.

Ens organitzem en Xarxa per a ser més eficaços, eficients i efectius com a professionals i serveis.

Treballem des de la complementarietat, la col·laboració, la cooperació i la responsabilitat professional.

Tots els professionals i serveis d’infància i famílies del territori estan convidats a formar part d’aquesta xarxa.